ÁSZF

Álatalános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Crook Neil Douglas e.v.

A szolgáltató székhelye: Csorna, Pozsonyi utca 13. 9300

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: mmwoodworks2020@gmail.com

Adószáma: 79332554-1-28

Telefonszámai: +36 70 342 1830

Adatvédelmi nyilvántartási száma: 55914099

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely: webnode.hu

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelési szabályok

1.2. MM Woodworks által forgalomba helyezett termékek online vannak értékesítve, nem webshop formájában, de digitális úton. A megrendelt termékek személyesen is megvásárolhatók a telephelyen előre egyeztetett időpontban. A termékek nem ÁFA-kötelesek, a Szolgáltató kisadózó, a postaköltség díját a feltüntetett árak nem tartalmazzák, a termékek leírásában olvasható az arra a termékre vontakozó postaköltség.

1.3 A termékleírásban részletesen feltüntetjük a termék nevét, leírását, a termékekről saját fotót jelenítünk meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.5. A termékek rendelésére a weboldalon található Rendelés menüpontban feltüntetett űrlap kitöltésével lehetséges. Az űrlapban leadott adatokat kizárólag a számlák feldolgozására és a postázás teljesítése érdekében dolgozzuk fel.

1.6. Adatbeviteli hibák kijavítása: e-mailben leadott adatmódosításokra van lehetőség, termék változtatására vagy visszamondására csak akkor van lehetőség, ha az még el nem készült és el nem lett küldve a választott postázási móddal.

1.7. Fizetési lehetőségek, szállítási módok: a rendelés végleges összegét, mely a postaköltséget is tartalmazza a szamlazz.hu rendszeréből Crook Neil Douglas e.v. MM Woodworks felhasználói profiljából emailben küldjük, a rendelés leadása után legkésőbb 72 órán belül. Lehetőség van készpénzes fizetésre személyes átvétel esetén vagy előreutalásos fizetési módra, melyet az igénybevevő a rendelés leadásakor köteles a szolgáltató felé jelezni. Készpénzes fizetésre nyugta ellenében kizárólag személyes átvétel esetén biztosít a Szolgáltató, előre megbeszélt feltételek szerint. A szállítási módok a termékek formája és súlya miatt eltérőek, az igénybe vevő ezekről a termékek leírásában olvashat.

1.8. A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.9. A megrendelések feldolgozása a Rendelői űrlap kitöltése után legkésőbb 72 órán belül megkezdődik, a Felhasználó elektronikus úton erről a Szolgáltató visszaigazolást küld.

1.10. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított max 15 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.11. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.12. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.13. Az elállási jog gyakorlásának menete... (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem, haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat, kivételek stb.)

Garancia, jótállás

1.14. Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a Felhasználó írott (elektronikus) formában fotókkal együtt vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.15. A Szolgáltató felé benyújtott panaszokat elektronikus úton, elérhetőségünk bármelyik felületén fogadjuk, ezek feldolgozását legkésőbb 72 órán belül megkezdjük.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a ...... Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Enese, 2021. 05. 05.